vi arbetar för att EU-migranterna i Eskilstuna ska få en bättre tillvaro
En bättre chans

romer i europa

 

Vi rekommenderar vi dessa länkar

http://motantiziganism.se/wp-content/uploads/2015/12/Antiziganismen-i-Sverige.pdf

http://www.varromskahistoria.se/index.html

 

kortfattad historia om romernas historia i europa :  http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/historiska-teman/ursprungsfolk-och-minoriteter/romernas-historia

http://www.tv4.se/efter-tio/artiklar/fakta-romer-4fbfbf1504bf7251940066ce

http://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/forintelsen/romer-under-forintelsen

http://www.romanebuca.se/eskilstuna/personal/
Denna text skrev vi 8april 2015 på vår fb sida isamband med att vi uppmärksammade romska nationaldagen
Idag 8 april är de romernas nationaldag.
Info taget från so-rummet från internet: Den romska nationaldagen, även kallad den Internationella Romadagen, firas den 8 april. Nationaldagen blev ett faktum för romerna den 8 april 1971 då Förenta Nationerna (FN) genomförde en första världskongress med romska organisationer i London. FN erkände vid denna kongress romerna som ett världsfolk.

romska flaggan

romska flaggan

Vid kongressen erkändes också den romska flaggan med ett rött hjul mot ett blått och ett grönt fält, samt den romska sången Gelem, gelem (jag har vandrat den långa vägen) som nationalsång. Romerna tog den dagen, 8 april som sin nationaldag.
Romerna saknar ett eget land. Indien anses vara ursprungslandet men det finns flera teorier om romernas ursprung.
Romerna firar dock sin nationaldag världen över med stora arrangemang och manifestationer. Romer i t.ex. Argentina, USA, Israel och Egypten firar nationaldagen på samma sätt som romerna i Sverige. I Sverige gavs romerna möjlighet att högtidlighålla nationaldagen fr.o.m 2001.
nationalsången finner du här:

/ styrelsen ,en bättre chans

Eftersom vi som skriver och länkar denna text inte själva är romer så ber vi i förväg om förlåtelse om någon länk är fel eller liknade, Maila oss så åtgärdas det omgående, 

tack för förståelsen!