vi arbetar för att EU-migranterna i Eskilstuna ska få en bättre tillvaro
En bättre chans

Om oss

traeff

Från en träff som vi anordnande för EU-migranter.

”En bättre chans är en fristående partipolitisk och religiöst obunden förening. Syftet med föreningen är att bistå EU-migranter, främst inom Sveriges gränser, med hjälp och stöttning på olika sätt. De människor som av olika orsaker inte uppfyller kraven för Sveriges normala hjälpfunktioner är de vi främst riktar oss till. Vi är ett komplement till Eskilstunakommun för det akuta behovet som finns, men vi ersätter inte kommunens ansvar.”

Välkommen att bli medlem i föreningen En bättre chans!

Genom att bli medlem i vår förening är du med och hjälper oss att hjälpa EU- migranter i Eskilstuna. Just nu sitter det människor på gatorna runt om i Eskilstuna som tvingas tigga för sin och sina familjers överlevnad. Vårt mål idag är att se till så att ingen i Eskilstuna fryser ihjäl eller behöver sova ute. Vi hoppas även kunna hjälpa dessa människor på lång sikt och hjälpa dem förebygga den fattigdom de befinner sig i deras hemländer. De flesta av dessa EU-migranter är Romer – ett folk som blir diskriminerade och trakasserade runt om i Europa. Vi vill se Sverige och Eskilstuna som ett föredöme där vi inte bara hjälper Romer med akuta problem utan även hjälper dem till en högre status i samhället. Föreningens motto är allas lika värde och det omfattar alla medlemmar, EU-migranter, styrelse och medmänniskor. Besök gärna vår Facebooksida En bättre chans.

En bättre chans samarbetar med frikyrkor i Eskilstuna, Svenska Kyrkan, ABF, Röda korset och Eskilstuna kommun.

Vår antivåldspolicy

Föreningen har en så kallad antivåldspolicy som innebär att varken våra medlemmar eller de som får hjälp av föreningen någonsin får bruka våld.

  • Du får ej hota, skrämma eller trakassera en annan människa
  • Du får ej uppföra sig på ett hotfullt sätt med syfte att skrämmas
  • Du får ej kräva betalning av andra för att de sitter vid vissa affärer

Om du ej följer vår antivåldspolicy så har du även frånsagt dig ditt medlemskap/hjälp från föreningen.

För dig som får hjälp från föreningen betyder det att föreningen inte längre kan hjälpa dig med bostad, kontakt med myndigheter, sjukvård, kläder eller pengar eftersom att vi då inte kan garantera de andra medlemmars säkerhet. Att hota någon eller att bruka våld resulterar i att föreningen tar avstånd ifrån dig och att du på lång sikt förlorar rent ekonomiskt. Inte bara föreningens pengar utan även i förlorad inkomst som du får vid affärerna. Om man själv skulle bli utsatt för våld eller hot ska man kontakta den fadder föreningen har tilldelat en. Kontaktpersonen hjälper då till med polisanmälan eller medling. Föreningen kan även bidra med skydd för den utsatte och den utsattes familj.

Styrelsen

Ordförande –  Therese Lekander
Vice ordförande – Marie Volkevics
Kassör –  Emma Boxner
Ledamot – Jessica Andersson