vi arbetar för att EU-migranterna i Eskilstuna ska få en bättre tillvaro
En bättre chans

Lagar och regler för EU-migranter

SKL har givit ut en bra sammanfattning om vilka lagar och regler som gäller för EU-migranter. Du kan ladda ner den från: http://skl.se/download/18.2371797b14a4dca6483fe13/1418804156789/SKL-juridiska-fragor-om-utsatta-EU-medborgare-2014-12-09.pdf

En vanlig fråga är om jag vill anställa en EU-migrant eller betala för t.ex. skotta snö, klippa gräs och så vidare, vad gäller?

Svar: Du får anlita en privatperson och betala 999 kr skattefritt varje år. Mer information kan du hitta på skatteverkets sida:  https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/inkomster/anlitaenprivatperson

 

 

Landstingets regelverk gällande EU-migranter

Om någon som vistas inom landstinget utan att vara bosatt där och behöver omedelbar hälso- och sjukvård, ska landstinget erbjuda sådan vård. Nödvändig vård är t.ex. akut sjukdom, akut behov av recept på livsviktiga läkemedel (såsom exempelvis diabetesmedicin, hjärtmedicin, kramplösande medicin). Är man med i socialförsäkringssystemet i något EU-land eller i något av EES-länderna, och är på tillfälligt besök i Sverige har man rätt till nödvändig sjukvård på samma villkor som de som är försäkrade i Sverige. Det gäller också om man är försäkrad i Schweiz. För att få nödvändig vård för samma besöksavgift som folkbokförda krävs att man har med sig ett europeiskt sjukförsäkringskort, ett så kallat EU-kort eller ett provisoriskt intyg. På engelska heter kortet European Health Insurance Card och kan beställas från den myndighet som i hemlandet motsvarar Försäkringskassan. Även barn som behöver nödvändig vård ska ha ett sådant kort.

EU/EES-länderna är Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland (inklusive Åland), Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Vidare har Schweiz ett avtal med EU. Avtalet innebär att försäkrade i Schweiz får subventionerad sjukvård i Sverige som om de vore med i EU/EES.

Om man i förväg har planerat att komma till Sverige för att få vård kallas det planerad vård. Då behöver man tala med sin läkare och det krävs ett särskilt intyg från hemlandets motsvarighet till Försäkringskassan. Vart ska man vända sig? Om man ringer telefonnumret 1177 kan man få sjukvårdsrådgivning av en sjuksköterska. Då kan man också få veta vart man kan vända sig för att få vård. På 1177.se kan man även få information på olika språk. Oftast ska man vända sig till en vårdcentral. Där görs en medicinsk bedömning och man får en besökstid om det behövs. På vårdcentralen kan man bli hänvisad vidare om man behöver specialistsjukvård.

Kostnader för personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (saknar EU-kort).
Saknas EU-kort eller provisoriskt intyg får den vårdsökande betala fullt pris.
Läkarbesök på vårdcentral = 1800 kr.
Sjuksköterskebesök på vårdcentral = 600 kr.
Specialistvårdsbesök = 3228 kr.
Läkemedel = den faktiska kostnaden.